744x257-Philips-Aspiratoare

Regulamentul campaniei “Testeaza noul aspirator fara sac Philips
cu posibilitatea returnarii banilor in termen de 60 zile!”

Art. 1. Organizatorul

Organizatorul campaniei “Testeaza aspiratorul fara sac Philips – cu posibilitatea returnarii banilor in termen de 60 zile!” este compania Philips Romania SRL, cu sediul in Blvd. Barbu Vacarescu,301-311,Cladirea Lakeview Office, Etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti.

Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

Campania se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza, la nivel national, pentru urmatoarele modele de aspiratoare:

FC8144, FC8146, FC8147, FC8470, FC8472, FC8473, FC8474, FC8631, FC8632, FC8634, FC8760, FC8761.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, dar nu inainte de a anunta aceste modificari dupa cum urmeaza: orice modificare se va face prin act aditional la prezentul Regulament; aceste modificari vor fi anuntate pe site-ul www.infopromotii.ro si pe site-ul www.philips.ro cu minim 24 ore inainte de a intra in vigoare.

Organizatorul nu poate controla si nu poate fi tinuta pentru situatia in care oricare dintre magazinele mentionate mai sus refuza aceasta campanie.

Art. 2. Participanti

Aceasta campanie se adreseaza oricarei persoane fizice care au 18 ani sau persoana juridica care cumpara tipurile de produse ce fac obiect al acestei campanii pentru uzul intern si nu in vederea comercializarii lor catre consumatori finali/si sau in alt scop comercial, cu domiciliul /rezidenta /sediul in Romania si care accepta prevederile prezentului Regulament.

Nu pot beneficia de aceasta campanie angajatii Organizatorului, ai magazinelor participante, sotii si /sau sotiile acestora, precum si rudele de gradul intai si doi ale angajatilor companiilor mentionate mai sus

Art. 3. Produse incluse in campanie

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele modele de aspiratoare fara sac Philips: FC8144, FC8146, FC8147, FC8470, FC8472, FC8473, FC8474, FC8631, FC8632, FC8634, FC8760, FC8761, disponibile in magazinele participante, care le comercializeaza si care accepta participarea/sustinerea aceastei promotii.

Art. 4. Procedura campaniei

Campania se deruleaza in perioada 22 aprilie 2013 – 31 mai 2013 si consta in returnarea contravalorii produsului/produselor achizionate in perioada campaniei, catre cumparatorii care nu sunt multumiti de performantele produselor Philips participante.

Pentru evitarea oricarui dubiu, restituirea contravalorii produselor achizitionate nu constituie o remediere a conformitatii produselor, nu constituie si nu echivaleaza cu obligatia Vanzatorului de asigurare a garantiei legale de conformitate a produsului, nu limiteaza drepturile de care consumatorul beneficiaza in mod legal din partea Vanzatorului sau Producatorului produsului in temeiul dispozitiilor legale de protectie a consumatorului si nici nu echivaleaza cu indeplinirea unei alte obligatii legale de protectie a consumatorului, ci reprezinta un beneficiu de razgandire cu privire la achizitionarea produselor participante la campanie, acordat in mod distinct de catre Organizator, beneficiu care supus termenilor si conditiilor acesteicampanii.

Pentru ca Philips sa returneze contravaloarea produsului Philips participant la campanie, care este achizitionat in perioada campaniei si de ale carui performante cumparatorul nu este multumit, cumparatorul respectiv trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

1. Sa completeze formularul de solicitare a returnarii contravalorii produsului, cu toate datele solicitate in acesta, si anume: nume, prenume, CNP, adresa completa (din buletin), numar de telefon, codul produsului Philips achizitionat, motivul nemultumirii legate de produs si semnatura solicitantului; acest formular este disponibil gratuit in magazinele care comercializeaza produsele Philips incluse in campanie, care au fost de acord sa participe la campania Philips, precum si pe site-ul www.philips.ro.

2. Sa expedieze, la OP 71 – CP 1 Bucuresti, in maxim 60 (saizeci) de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului Philips participant la campanie de ale carui performante nu este multumit, un colet postal care trebuie sa contina:

– produsul Philips de ale carui performante nu este multumit, in perfecta stare de funtionare, fara urme de deteriorare insotit de absolut toate accesoriile cu care este dotat si de certificatul de garantie, in cutia originala a acestuia deteriorata;

– pentru persoanele fizice : bonul fiscal sau factura fiscale care dovedeste achizitionarea produsului Philips respectiv, in perioada campaniei;

– pentru persoanele juridice : copie a certificatului de inamtriculare, copie CUI,

– formularul mentionat la punctul 1) de mai sus, completat corect, lizibil si in intregime.

Costurile aferente expeditiei vor fi suportate de Organizator daca produsul indeplineste conditiile returnarii contravalorii. In situatia in care un astfel de produs este returnat, nejustificat, Philips dupa ce va primi produsulul, il va returna expeditorului, acesta nefiind indreptatit la primirea contravalorii lui.

3. Pentru achizitionarea on-line de catre consumatori persoane fizice a produselor participante la promotie, dispozitiile prezentului regulament devin aplicabile astfel: cumparatorul are la dispozitie 45 (patruzecisicinci) zile calendaristice dupa expirarea termenului legal de 10 (zece) zile lucratoare de la data la care consumatorul a primit produsul achizitionat cu respectarea prevederilor art. 7 din OG 130/2000 sub conditia respectarii de catre Vanzator a prevederilor legale ale art. 4.2. din OG 130/2000.

Termenul de 45 (patruzecisicinci) zile calendaristice prevazut mai sus  se va diminua cu numarul de zile ce sunt sarbatori legale incluse in perioada primelor 10(zece) zile lucratoare, astfel incat in total numarul celor 10 (zece) zile lucratoare la care se adauga diferenta in numar de zile calendaristice sa fie de maxim 60 (saizeci) zile calendaristice.

Pentru persoane juridice participante la promotie – care nu beneficiaza de dreptul de retractare prevazut de art.7 din OG 130/2000-  termenul inauntrul caruia pot returna produsele achizitionate este de 60 (saizeci) de zile calendaristice, de la data primirii.

Specificatie: Datele personale/ datele persoanelor juridice solicitate in formular sunt necesare Organizatorului doar pentru finalizarea prezentei promotii si anume pentru a se asigura ca intreaga contravaloare a produsului ajunge in posesia cumparatorului care a solicitat returnarea acesteia si nu in posesia altcuiva. In cadrul formularului, solicitantul are optiunea de a fi sau a nu fi de acord sa primeasca ocazional, din partea companiei Philips, obiecte promotionale, produse gratuite precum si informatii prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare. In cazul in care solicitantul nu bifeaza casuta “nu sunt de acord”, 0rganizatorul va considera ca solicitantul este de acord sa primeasca informatii promotionale din partea Philips Romania SRL si se va conforma. Semnatura pe care Organizatorul o solicita in formular reprezinta practic declaratia pe propria raspundere si garantia cumparatorului asupra corectitudinii informatiilor pe care le-a completat in formular. De asemenea, datele personale pe care acestia le completeaza in formularul pe care il expediaza companiei Philips Romania SRL nu vor fi facute publice si nu vor fi folosite in scopuri publicitare de catre Organizator.

Art. 5. Conditii de validare a solicitarii de returnare a banilor

Pentru ca o solicitare de returnare a contravalorii produsului sa fie considerata valida, trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

– cumparatorul (persoana care solicita returnarea contravalorii produsului) sa indeplineasca dreptul de participare la promotie de la art. 2 de mai sus;

– formularul de solicitare trimis sa fie completat corect lizibil si in intregime, adica sa contina toate informatiile solicitate in mod lizibil si complet

– produsul trebuie expediat in ambalajul original (cutia originala nedeteriorata) la OP 71-CP 1 Bucuresti, in termenele prevazute la art. 2 si 3 de mai sus dupa caz;

– produsul returnat trebuie sa fie in perfecta stare de functionare, fara urme de deteriorare si insotit de:

toate accesoriile originale;

certificatul de garantie in original;

– o copie dupa bon fiscal/factura fiscala care dovedeste achizitionarea produsului Philips participant la promotie, in perioada campaniei;

Produsele ce prezinta defecte datorate utilizarii necorespunzatoare, care nu sunt in perfecta stare de functionare si/sau care prezinta urme de deteriorare nu fac subiectul acestei campanii si cumparatorul nu este indreptatit sa solicite si sa obtina contravaloarea produsului.

In situatia in care un astfel de produs este returnat, nejustificat, Philips dupa ce va primi produsulul, il va returna expeditorului, acesta nefiind indreptatit la primirea contravalorii lui.

Art. 6. Modalitatea de returnare a banilor

Numai in cazul in care conditiile de mai sus sunt respectate de catre cumparatorul poate solicita returnarea contravalorii produsului, si dupa ce Organizatorul va verifica si va considera ca solicitarea formulata este valida va returna cumparatorului, prin mandat postal, contravaloarea produsului Philips achizitionat, participant la promotie si de ale carui performante cumparatorul nu a fost multumit.

Suma pe care organizatorul o va returna cumparatorului va fi suma inscrisa pe copia facturii fiscale / bonului fiscal primit de la respectivul cumparator, reprezentand contravaloarea produsului.

Participantul caruia Organizatorul i-a validat revendicarea va primi inapoi contravaloarea produsului, prin mandat postal, in termen de 25 (douazecisicinci) de zile lucratoare (sambata, duminica si sarbatorile legale sunt zile nelucratoare) din momentul in care Organizatorul a primit de la cumparator coletul cuprinzand toate elementele mentionate mai sus, necesare validarii.

Contravaloarea produsului vor fi trimisa prin mandat postal de catre Organizator, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data.

Organizatorul nu va raspunde in nici un fel pentru persoanele care lipsesc din localitate si/sau care nu se vor duce la oficiul postal pentru ridicarea banilor.

Organizatorul nu va fi responsabil in nici un fel in cazul in care posta nu a avizat la domiciliu respectiva persoana pentru ridicarea banilor.

Cumparatorul care a solicitat returnarea contravalorii produsului, dar nu s-a prezentat initial la oficiul postal pentru ridicarea acesteia (oricare ar fi fost motivele) si/sau nu a fost avizat de catre posta, si deci nu a intrat in posesia contravalorii produsului returnate de Philips Romania SRL, poate solicita retrimiterea acestei contravalori sunand la infoline 0316300043 (numar accesibil din orice reţea, cu tarif local, de luni pana vineri, intre orele 08:00 si 18:00, exclusiv sarbatorile legale).

Organizatorul va retrimite contravaloarea produsului prin mandat postal, dar de data aceasta retrimiterea contravalorii produsului se va face pe cheltuiala cumparatorului respectiv.

Revendicarile care nu indeplinesc conditiile de la Art. 5 al prezentului Regulament, nu vor fi validate iar solicitantilor respectiv nu li se va returna contravaloarea produsului ci li se va returna coletul, astfel cum acesta a fost primit de Organizator, la adresa indicata de cumparator in formularul mentionat la art.4 pct.1 in termen de 25 (doauzecisicinci) de zile lucratoare (sambata, duminica si sarbatorile legale sunt zile nelucratoare) din momentul in care Organizatorul a primit de la cumparator coletul. Cheltuielile legate de aceasta returnare a coletului catre Cumparatorul care nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament vor fi suportate de catre Cumparator .

Art. 7. Regulamentul campaniei

Regulamentul oficial al campaniei “Testeaza noul aspirator fara sac Philips – cu posibilitatea returnarii banilor in termen de 60 zile!” este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.infopromotii.ro, pe site-ul www.philips.ro si in magazinele participante, incepand cu 22 aprilie 2013 (prima zi de promotie) si pana in 31 mai 2013 (ultima zi de promotie ) ,.

Art. 8. Diverse

Prin solicitarea de a beneficia de campania Philips “”Testeaza noul aspirator fara sac Philips – cu posibilitatea returnarii banilor in termen de 60 zile!” (solicitarea de a returna produsul cumparat de ale caruia performante cumparatorului nu este multumit si de a primi in aceste conditii inapoi contravaloarea produsului), participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru coletele/produsele, formularele, facturile fiscale si certificatele de garantie deteriorate in timpul expedierii lor si nici pentru materialele promotionale care vor ramane expuse in magazine dupa terminarea campaniei, adica dupa data de 31 mai 2013.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea coletelor, formularelor, a facturilor fiscale si a certificatelor de garantie in timpul expedierii lor prin posta si nici pentru intarzierea sau ratacirea lor la posta.

In cazul in care un cumparator va sustine ca a expediat prin posta catre Organizator si toate documentele necesare returnarii contravalorii produsului (conform art. 5 din prezentul regulament), dar Organizatorul nu a primit coletul respectiv, dovada depunerii acestuia la posta, cu destinatia OP 71-CP 1 Bucuresti, nu va putea fi considerata de Organizator ca dovada suficienta pentru returnarea contravalorii produsului solicitantului respectiv.

Organizatorul va trimite contravaloarea produsului numai cumparatorilor care indeplinesc conditiile de participare la promotie si de la care primeste produsul insotit in mod obligatoriu de toate elementele mentionate in cuprinsul art. 5 din prezentul Regulament).

Organizatorul are dreptul de a invalida formularele care contin informatii false ori vadit eronate (ex. localitate inexistenta), care sunt scrise ilizibil si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la art. 5 de mai sus.In acest caz, Organizatorul nu isi asuma si nu are nici o raspundere nici pentru returnarea coletelor catre participantii care nu indeplinesc conditiile prevazute in art.5 din prezentul regulament si care datorita faptului ca au trecut o adresa incompleta, ilizibila si/sau falsa nu vor putea reintra in posesia produsului a carui contravaloare au solicitat-o, fara sa indeplineasca toate conditiile pentru a o si primi.

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie doar in perioada campaniei si pana la data maxima de 31 iulie 2013, toate acestea sub conditia ca orice contestatie sa fie facuta intr-un termen maxim de 60 (saizeci) de zile calendaristice, de la data achizitionarii produsului in perioada campaniei.

Orice contestatii facute dupa data finala de 31 iulie 2013 nu vor fi luate in considerare.

Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea campaniei sa presupuna marirea bugetului alocat acestei promotii.

Art. 9. Prelucrarea datelor personale

O solicitare de returnare a contravalorii produsului, efectuata de catre un cumparator catre Organizatorul campaniei prezuma cunoasterea prezentului Regulament al campaniei si acordul participantului fata de toate clauzele acestuia.

Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

Prin completarea datelor personale in formularul campaniei, expeditorii sunt de acord ca datele lor sa fie prelucrate de catre Philips Romania SRL (notificata cu nr. 1720 la ANSPDCP).

Scopul prelucrarii este de a valida participarea si de a returna contravaloarea produslui in conditiile prevazute in prezentul Regulament.

Participantilor le este solicitat CNP-ul in formularul campaniei necesar Organizatorului pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si trimiterea banilor prin mandat postal in cadrul campaniei.

In cazul in care solicitantul nu bifeaza casuta “nu sunt de acord”, organizatorul va considera ca solicitantul este de acord sa primeasca informatii promotionale din partea Philips Romania si se va conforma.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Philips Romania trimitand o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa Philips Romania SRL, Blvd. Barbu Vacarescu, 301-311, Cladirea Lakeview Office , Etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti.

Philips Romania SRL se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului sau de marketing direct.

La cererea participantilor, adresata in scris catre adresa Organizatorului, Philips Romania SRL se obliga:

– sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

– sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

– sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Art. 10. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la promotie se vor rezolva pe cale amiabila,iar in cazul in care aceasta solutionare amiabila nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta judecatoreasca competenta, de la sediul Organizatorului .

Art. 11. Taxe

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 12. Magazine in care se desfasoara campania

Organizatorul nu poate controla refuzul vreunuia dintre magazinele respective de a accepta participarea .

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru refuzul magazinelor de a participa la aceasta promotie si de a accepta expunerea materialelor de sustinere a campaniei, din motive independente de Organizator.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.