aaa

1.1 Unicul Organizator al prezentei campanii este societatea comercială AROBS Transilvania Software SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Donath 11, Nr. 48, înregistrata la Registrul Comertului Cluj cu numarul J12/1845/1998, cod de înregistrare fiscală RO 11291045. Organizatorul va derula campania pe baza prezentului regulament, întocmit în conformitate cu dispoziţiile privind loteriile publicitare cuprinse în Legea nr. 650/07.12.2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1 Campania se desfasoara in perioada 1 august – 30 septembrie 2013 (inclusiv) pe intreg teritoriul României si are drept scop popularizarea brandului Smailo – Navigatie GPS & Tablete. Pentru inscriere click aici
3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 La prezenta campanie pot participa persoane fizice, cetateni cu domiciliul stabil sau rezidenti in Romania cu varsta mai mare de 18 ani, care achizitionează produsele participante la Campanie in perioada desfasurarii acesteia si care accepta termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţi”).

3.2 Nu au dreptul de participare la aceasta campanie reglementata prin prezentul regulament angajatii Organizatorului, precum si membrii familiei acestora (sot/sotie, parinti, frati/surori, copii.)

3.3 Participarea la aceasta campanie implică acceptarea de către participanţi a prevederilor prezentului regulament, precum şi obligativitatea respectării acestuia.

3.4 Participantii declarati castigatori accepta sa le fie publicate numele pe www.smailo.ro si in alte medii de informare. De asemenea, castigatorii accepta sa fie mediatizati (inclusiv prin materiale fotografice) in materialele de marketing ale firmei SC AROBS Transilvania Software SRL, cu titlu gratuit.

3.5 Fiecare participant accepta ca datele sale sa fie procesate pe durata concursului. Datele vor ramane confidentiale si nu vor fi transferate in afara AROBS Transilvania Software. AROBS Transilvania Software isi rezerva dreptul de a folosi ulterior datele astfel colectate in scopuri publicitare, numai pentru produsele dezvoltate si/sau distribuite de AROBS.

 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1 Produsele participante la prezenta Campanie sunt produsele marca Smailo din următoarea listă:

Sisteme de navigatieGPS din gamele Smailo HD (Smailo HD 4.3, Smailo HD 5.0), Smailo Joy, Smailo HDx (Smailo HDx 5.0 Travel, Smailo HDx 5.0 Photo, Smailo HDx 7.0 Mondo), Smailo HDxTraficOK (Smailo HDx 5.0 Travel TraficOK, Smailo HDx 7.0 Mondo TraficOK)

 •     Radio & MP3 Player Auto (Smailo Music X2, Smailo Easy Talk & Drive)
 •     Camere video auto (Smailo Primo, Smailo Duo)
 •     Tablete Android (Smailo Web Energy 7, Smailo Web Energy 8, Smailo Web Energy 9.7)

4.2 Produsele mentionate mai sus sunt comercializate sub brandul Smailo, marca inregistrata apartinand societatii comerciale AROBS Transilvania Software SRL.

 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Pentru inscrierea valabila in vederea participarii in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

Participantul trebuie sa achizitioneze minim 1 (un) produs dintre Produsele Participante, pe durata Campaniei.

    Participantul se va inscrie in Campanie folosind una dintre modalitatile enumerate mai jos:

prin completarea formularului de inscriere existent pe pagina web www.smailo.ro, sectiunea Concursuri

 • prin expedierea unui email la info@smailo.ro
 • prin expedierea unui SMS la numarul de telefon 0728 276 271 (tarif normal).

Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la Art. 5.2
Participantul va furniza datele personale dupa cum urmeaza:

 • Nume si prenume
 • Numar de telefon
 • E-mail
 • Numarul Serial al dispozitivului Smailo achizitionat
 • Numarul si data bonului fiscal

Fiecare numar serial poate fi inscris in concurs o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa.

5.2 Pentru participarea la concurs este necesara achizitionarea oricarui dispozitiv marca Smailo in perioada 1 august – 30 septembrie 2013.

5.3 Participantii raspund de corectitudinea datelor expediate. Datele furnizate vor permite contactarea castigatorilor in legatura cu premiul obtinut. Emailurile, mesajele SMS si formularele completate electronic care nu indeplinesc toate aceste conditii nu vor fi validate.

5.4 Tragerea la sorti se va efectua in sistem electronic, din totalul inregistrarilor valide efectuate pe toata perioada campaniei. Tragerea la sorti va avea loc in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai companiei organizatoare si va fi asistata de un notar public care va valida operatiunea, prin incheierea unui proces verbal in acest sens. La tragerea la sorti sunt inclusi automat toti participantii care indeplinesc cumulativ conditiile de participare si de validare la campania promotionala, conform Sectiunii 5 din prezentul regulament. Toate cele 3 premii se vor extrage in cadrul tragerii la sorti ce va avea loc in data de 10 octombrie 2013, ora 16.00.

5.5 Organizatorul nu este in nici un fel raspunzator pentru realitatea datelor inscrise in formularul de inregistrare electronica, mesajele SMS sau emailurile primite de la participanti, aceasta responsabilitate revenind persoanelor care le expediaza. Organizatorul va contacta ori va relationa numai cu persoanele ce vor putea fi identificate potrivit datelor din mesaje.

5.6 Pe intreaga durata a organizarii si desfasurarii prezentei campanii si trageri la sorti, participantilor nu le este si nu le va fi impusa in contrapartida nici o cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii produselor Smailo.

5.7 Premiile campaniei sunt mentionate pe site-ul www.smailo.ro si pe materialele de promovare a campaniei si nu includ impozite sau alte taxe, cheltuieli de transport sau alte cheltuieli eventual necesare pentru ridicarea premiului. Castigatorul premiului va fi anuntat telefonic sau prin e-mail. Premiul nu poate fi transferat sau echivalat in bani. Nu se accepta contestatii de nici un fel. Nu vor exista corespondente legate de concurs.

6. PREMIILE CAMPANIEI
6.1 În cadrul acestei campanii, Organizatorul ofera castigatorilor 3 premii prin tragere la sorti, dupa cum urmeaza:

 • PREMIU I: 1 tableta Android Smailo Web Energy 9.7 in valoare de 899 lei (TVA inclus)
 • PREMIU II: 1 sistem de navigatie GPS Smailo HDx 5.0 Travel TraficOK Europa TMC activ in valoare de 699 lei (TVA inclus)
 • PREMIU III: 1 camera video auto Smailo Duo in valoare de 349 lei (TVA inclus)

Premiile mai sus mentionate sunt atribuite conform Secţiunii 5 din prezentul Regulament. Aceste premii pot fi castigate de oricare dintre participanţi prin transmiterea informatiilor solicitate pe email, SMS sau prin intermediul formularului de pe site-ul www.smailo.ro, conform Secţiunii nr. 5 din prezentul Regulament.
Valoarea totală a Premiilor acordate castigatorilor in cadrul Campaniei este 1947 lei (TVA inclus).

6.2 Nu se va acorda contravaloarea în bani pentru premiile menţionate mai sus şi nici nu se va accepta modificarea caracteristicilor/parametrilor acestora. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorii isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

6.3 Regulamentul de participare/ desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

7. ACORDAREA PREMIILOR
7.1 Participantii declarati castigatori vor fi contactati telefonic sau prin e-mail de catre AROBS Transilvania Software in data de 10 octombrie 2013, dupa realizarea extragerii.

7.2 Pentru validarea castigatorilor, acestia vor pune la dispozitia organizatorului o copie a facturii/bonului de casa aferente achizitiei produsului Smailo in perioada campaniei si a cartii de identitate . In cazul in care castigatorii nu fac aceasta confirmare, pierd orice drept asupra premiului si nici nu vor primi despagubiri.

7.3 Castigatorii vor fi anuntati oficial pe site-ul www.smailo.ro in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data realizarii extragerii.

7.4 Castigatorii vor putea intra in posesia premiilor oferite in termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data confirmarii castigatorilor. Premiile vor fi expediate prin curierat rapid cu confirmare de primire, insotite de un proces verbal de predare-primire.

8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
8.1 In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, organizatorii isi asuma obligatia de a nu face disponibile catre terti in nici un fel datele personale ale participantilor fara acceptul acestora, dat in conditiile legii. Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere in cazul in care participantii isi trimit datele personale in mod eronat.
8.2 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si Legii nr. 365/2002 privitoare la protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, AROBS Transilvania Software are obligatia de a administra in conditii de siguranta datele personale pe care participantii le furnizeaza despre ei sau un membru al familiei lor. Scopul colectarii datelor este informarea participantilor si asigurarea datelor pentru serviciile proprii de marketing si publicitate ale companiei.
8.3 Pentru participarea la aceasta campanie promotionala este necesar ca participantii sa furnizeze datele solicitate, acestea fiind necesare identificarii lor in caz de obtinere a premiului stabilit. Refuzul lor de a le furniza nu se conformeaza cerintelor regulamentului concursului si determina astfel anularea dreptului de participare la campania promotionala in curs.
8.4 Conform Legii nr. 677/2001, participantii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor.  Pentru exercitarea acestor drepturi, acestia se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la AROBS Transilvania Software, Piata Cipariu Nr. 9, cod 400191, Cluj-Napoca, Departamentul Marketing.
8.5 Firma AROBS Transilvania Software nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventuale pierderi de date, nici chiar in urma procesului de transfer sau datorate altor defectiuni tehnice.
8.6 Daca unele din datele participantilor sunt incorecte, participantii au obligatia de a informa Organizatorul in timp util, cat mai curand posibil.

9. RASPUNDEREA ORGANIZATORILOR
9.1 Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere derivand din sau in legatura cu litigii de orice natura legate de proprietatea asupra mesajelor trimise prin email, SMS sau formular electronic. De asemenea, organizatorul nu va putea fi implicat in astfel de litigii.

10. IMPOZITE SI TAXE
10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute din premii de catre castigatori, in conformitate cu prevederile art. 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

10.2 Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare. Participantilor la campaniapromotionala nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a promotiei (contravaloarea tarifelor telefonice normale pentruobtinerea detaliilor suplimentare privind Regulamentul Oficial, contravaloarea serviciilor de internet, etc.)

11. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in  imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice. Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

12. LITIGII

12.1. In cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabilă. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din Cluj Napoca.

11.2. Prin participarea la această campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

13. CLAUZE DIVERSE
13.1 Acest regulament prezinta conditiile pe care doritorii trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati admisi ca participanti la campanie. Inscrierea in aceasta campanie inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acesteia.
13.2 Prezentul regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul Organizatorului si pe site-ul de internet www.smailo.ro .
13.3 Pentru informatii suplimentare cu privire la acest regulament si la desfasurarea campaniei participantii se vor adresa la telefon 0264 598 204 sau la sediul AROBS Transilvania Software, Piata Cipariu Nr. 9, cod 400191, Cluj-Napoca, de luni pana vineri, intre orele 9.00-17.30.
13.4 Firma AROBS Transilvania Software isi rezerva dreptul de a modifica acesti termeni oficiali daca este necesar. Instiintarile privind orice modificare vor fi facute publice participantilor pe pagina de internet a organizatorului (www.smailo.ro).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.