744x257-Concurs-Canon-v2

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

1.1 Campania promotională „Ultra ZOOM pana in Caraibe” (denumita în continuare “Campania”) este organizata de Canon CEE Gmbh, Reprezentanta Bucuresti, adresa: Pta Montreal nr. 10, World Trade Center, etaj 2, intrarea D, unit 2.04, Bucuresti, Romania, (denumita in continuare “Organizator” sau “Canon CEE Reprezentanta \ Bucuresti”) cu sprijinul SC Field Content SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Telega nr. 6, Tronson C, etaj 1, apt 10, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/4118/2011, CUI 283020334, denumita in continuare “Agentia”.

1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare, conform art. 2.2 din prezentul regulament.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania incepe in data de 20.02.2013 si se incheie la data de 16.04.2013.

2.2 Campania este organizata si se desfasoara in Bucuresti si in tara in toate magazinele partenere Canon din Romania, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Canon CEE Gmbh, Reprezentanta Bucuresti, adresa: Pta Montreal nr. 10, World Trade Center, etaj 2, intrarea D, unit 2.04, Bucuresti, Romania, angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale Canon CEE Gmbh, Reprezentanta Bucuresti, adresa: Pta Montreal nr. 10, World Trade Center, etaj 2, intrarea D, unit 2.04, Bucuresti, Romania, angajatii magazinelor participante la campanie si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) care detin participatii, functii sau au vreun interes în societatile comerciale mentionate anterior, indiferent de natura acestuia.

3.2 Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

Camerele foto digitale din seria Power-Shot SX, marca Canon. La Campanie participa doar produsele mai sus mentionate care sunt comercializate din magazinele partenere Canon din Romania.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Pentru a participa la promotie, participantii trebuie sa achizitioneze din magazinele participante un aparat foto digital compact Canon din seria Power-Shot SX, in perioada 20.02 – 16.04.2013.

5.2 Achizitionarea unui aparat foto digital Canon din seria Power-Shot SX ofera participantilor posibilitatea de a se inscrie pe site-ul www.ultrazoom.ro (prin completarea datelor personale si a seriei produsului) si de a participa astfel la tragerile la sorti pentru castigarea unuia din premiile campaniei, dupa cum urmeaza:

1. zilnic se vor efectua trageri la sorti, pentru toti cei care s-au inscris pana in ziua anterioara, la ora 23:59 – total 56 de extrageri

2. incepand cu data de 06.03, in fiecare zi de miercuri se vor efectua trageri la sorti saptamanale pentru toti cei care s-au inscris pana in martea anterioara, la ora 23:59 – total 6 extrageri

3. la finalul campaniei, in data de 17.04 se va efectua o extragere finala la care vor participa toti cei inscrisi in perioada campaniei pentru atribuirea Marelui Premiu.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI:

6.1 Premiile oferite prin tragere le sorti sunt:

1. Premii zilnice – 56 de aparate GPS Smailo HD, cu harta Romaniei.

2. Premii saptamanale – 6 excursii tip city break de doua persoane, pentru care sunt asigurate urmatoarele servicii: bilete de avion, transferuri aeroport – hotel si hotel – aeroport, cazare in camera dubla pentru 2 nopti la un hotel de 3*, cu Mic Dejun inclus. Data de plecare va fi cuprinsa intr-un interval de patru saptamani . Destinatiile excursiilor sunt urmatoarele:

La extragerea din 06.03 se castiga un city break in Barcelona

La extragerea din 13.03 se castiga un city break in Roma

La extragerea din 20.03 se castiga un city break in Paris

La extragerea din 27.03 se castiga un city break in Viena

La extragerea din 03.04 se castiga un city break in Praga

La extragerea din 10.04 se castiga un city break in Londra

3. Marele Premiu – o excursie pentru doua persoane in Republica Dominicana, pentru care sunt asigurate cel putin urmatoarele servicii: bilete de avion, transferuri aeroport – hotel si hotel – aeroport, cazare in camera dubla pentru 6 nopti la un hotel de 4*, in regim All Inclusive. Excursia poate fi efectuata cu data de plecare in intervalul 20 mai – 20 iunie.

6.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitie a produselor Canon participante in Campanie).

6.3 Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite in cadrul prezentei Campanii.

6.4 Excursiile se vor realiza prin intermediul agentiei de tursim S.C. AEROTRAVEL S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, str Timisului nr. 67, parter, sector 1 si punct de lucru în Bucureşti str. Mantuleasa nr. 31, et. 1, sector 2, Cod Unic de Înregistrare 9919750

6.5 Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a campaniei sunt cu titlu de prezentare.

SECTIUNEA 7. CONDITII DE VALIDARE

7.1 Pentru a intra în posesia premiilor garantate, Participantii trebuie sa respecte urmatoarele conditii, in mod cumulativ:

a) Sa achizitioneze un aparat foto digital Canon seria Power-Shot SX în intervalul 20.02 – 16.04.2013

b) Sa se inscrie in campanie pe site-ul www.ultrazoom.ro (prin completarea datelor personale si a seriei produsului achizitionat)

c) Achizitia trebuie facuta din magazinele partenere Canon din Romania

d) Sa poata dovedi achizitionarea produselor marca Canon participante la Campanie in cantitate de minim 1 bucata.

7.2 Bonul fiscal/factura fiscala care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie trebuie sa fie emis de către magazinele mentionate in Regulament. De asemenea, bonul fiscal trebuie sa fie emis in zilele derularii Campaniei in magazinul respectiv.

SECTIUNEA 8. DOCUMENTE NECORESPUNZĂTOARE

8.1 Premiile Campaniei vor fi oferite doar persoanelor care indeplinesc conditiile de la sectiunile 3,4 si 5 ale prezentului Regulament Oficial in limita stocului disponibil. Premiile se vor acorda in limita stocului disponibil numai persoanelor care fac dovada detinerii facturilor fiscale si a bonurilor fiscale care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie si care au fost emise in zilele desfasurarii acesteia.

8.2 Bonurile fiscale si facturile fiscale care sunt reproduse, deteriorate, falsificate, inventate, cat si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare in cadrul Campaniei. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte firme implicate in promotie nu isi asuma nici o raspundere pentru facturile si bonurile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate) sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de facturi fiscale si bonuri fiscale care nu respecta toate conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial pentru validare.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

9.1. Organizatorul Campaniei va acorda premiul/premiile doar acelui participant care a luat parte la Campanie, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial si in limita stocului disponibil de premii.

9.2. Organizatorul si celelalte entitati implicate în Campanie nu isi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nici o forma in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

9.3. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia si a perioadei valabilității acesteia vor fi anuntate public de Organizator prin afisarea actului aditional la regulament la adresa www.ultrazoom.ro.

9.4. Organizatorul nu are nici o obligație de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si de asemenea, organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal sau aceeasi factura fiscala; in acest caz va fi validat castigator primul participant care face dovada facturii/bonului fiscal in original continand produsele participante cumparate, conform Regulamentului Oficial.

9.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte acte care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile acestei Campanii.

9.6. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului participant din Campanie.

SECTIUNEA 10. TAXE ȘI IMPOZITE

10.1. Pentru aparatele GPS acordate ca premii zilnice nu se datoreaza impozit pe premii, avand în vedere ca valoarea unitară a acestui premiu este mai mica decat venitul din premii impozabil prevazut de legislatia fiscala. Primirea premiilor prin tragere la sorti (excursiile) implica retinerea de impozit pe premii de agentia SC FieldContent SRL in conformitate cu prevederile titlului III din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal in masura in care premiul acordat unui castigator depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 RON). Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, revin in exclusivitate castigatorului.

10.2. In privinta premiilor acestei Campanii, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentand contravaloarea produselor Canon achizitionate si participante în Campanie.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

11.1 Agentia organizatoare, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la ANSPDCP. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele participante la Campanie si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii premiilor.

11.2 Organizatorul garantează confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a persoanei vizate, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite agentiei SC Field Content SRL, str. Popa Rusu nr 9A, apt 2, sector 3, Bucuresti, in atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

11.3 Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1 Prezenta Campanie va inceta la data de 16.04.2013.

12.2 Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie unilaterala motivata a Organizatorului.

SECTIUNEA 13. LITIGII

13.1 Eventualele litigii aparute între Organizator si Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

13.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: SC Field Content SRL, str. Popa Rusu nr 9A, apt 2, sector 3, Bucuresti, in atentia Serviciul Consumatorului, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data acordarii premiilor. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

14.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la adresa www.ultrazoom.ro/regulament.

14.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modifiari sa fie făcute publice la data autentificarii actului aditional.

14.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată, publicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.