404 Not Found


nginx
Black Friday 2014 la YellowStore – exclusiv Nikon – TechMagazin

reduceri-nikon

Reteaua de magazine Yellow Store – exclusiv Nikon dar si site-ul www.yellowstore.ro vor oferii pasionatilor de fotografie o Vineri Neagra pe 22 Noiembrie.

De Vinerea Neagra, la Yellow Store  se vor putea gasi aparate foto Nikon si obiective Nikkor reduse cu pana la 50% dar si accesorii care sa intregesca trusa foto a fiecarui pasionat. Pe www.yellowstore.ro, Vinerea Neagra incepe in noaptea  de 22 Noiembrie (joi spre vineri), iar in cele 6 magazine Yellow Store ofertele vor fi disponibile incepad cu ora 10:00.  Cei abonati la newsletter vor primi lista cu reduceri inainte de eveniment.

Regulamentul campaniei Black Friday YellowStore!

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania „Black Friday PRO” (numita în cele ce urmează si ” Campania”) este organizată de S.C. NYS Experience S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. Ocna Sibiului, nr. 46-48, etaj 3, camera 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1342/14.02.2012, CUI RO29704683, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul “Reclama, Marketing si Publicitate” si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 26931. În continuare, S.C. NYS Experience S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală si obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania.

Art. 1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea „Black Friday PRO”.

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul Romaniei în perioada 24 – 26 octombrie 2014, în magazinele participante si pe www.yellowstore.ro, pentru aparatele foto Nikon, obiectivele NIKKOR si accesoriile foto achizitionate in perioada mai sus mentionata, denumite in continuare „Produsele”.

Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă aparatele foto Nikon, obiectivele NIKKOR si accesoriile foto achizitionate din magazinele Yellow Store sau de pe www.yellowstore.ro semnalizate ca fiind parte din Campanie.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei si persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achizitioneaza produsele mentionate la Articolul 3.1. si care au creat un cont pe website-ul www.yellowstore.ro

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art. 5.1. Obiectul promotiei – pret unic net pentru produsele semnalizate in magazinele Yellow Store sau de pe site-ul www.yellowstore.ro, in perioada 24 – 26 octombrie 2014. Produsele trebuie achizitionate de Participanti in ziua Campaniei de la magazinele participante sau de pe site-ul www.yellowstore.ro.

Art. 5.2. Mecanismul campaniei Produsele achizitionate in ziua Campaniei vor fi semnalizate in magazinele participante, cat si pe site-ul www.yellowstore.ro. Acest pret va fi valabil doar in ziua Campaniei.

Organizatorul campaniei nu va accepta ca forma de achitare a contravalorii produselor, plata in rate, plata cu puncte Bonus acumulate pe cardul PhotoPASS, plata prin tichete cadou, plata prin vouchere cu valoare sau orice alta forma de plata cu exceptia celei agreate in ziua respectiva.

Produsele din campania „Black Friday PRO” vor fi disponibile in magazinele participante si pe site-ul www.yellowstore.ro in limita stocului existent in aceeasi zi, fara a fi posibila plasarea altor comenzi in afara stocului alocat Campaniei. In Campanie sunt incluse si produse care au fost expuse sau capete de stoc pe anumite game. Pentru produsele vandute la pret de „Black Friday PRO” NU se vor acorda puncte PhotoPASS in conturile PhotoPASS deja existente sau nou create in ziua Campaniei.

Fiecare participant va putea sa achizitioneze de pe site-ul www.yellowstore.ro produse la pret de „Black Friday PRO” cu urmatoarele limitari: DSLR, Compacte profesionale, Obiective NIKKOR, Nikon 1, accesorii – maxim 2 produse/comanda din fiecare produs.

Produsele din Campanie NU beneficiaza de bundle.

Comenzile achitate online garanteaza existenta produsului in stoc si livrarea lui in cel mai scurt timp posibil. Procesarea comenzilor cu livrare la domiciliu se face in ordinea plasarii comenzii. Existenta produsului in stoc precum si detalii despre starea produsului (nou/resigilat) va fi confirmata de un operator YellowStore (telefonic sau pe e-mail).

Pentru livrarea produselor a caror valoare este mai mica de 100 de lei, la domiciliu prin curier, cumparatorul va trebui sa achite o taxa de transport, cost ce va fi facturat suplimentar pe aceeasi factura.

Participantii cu domiciliul in Bucuresti pot alege ca livrarea comenzilor pe perioada noptii de 24 octombrie sa fie efectuata in termen de maxim 3 ore de la finalizarea comenzilor, prin curier Sameday. In caz contrar, livrarea comenzilor se va efectua conform informatiilor afisate in pagina http://shop.yellowstore.ro/modalitati-de-plata-si-livrare

Articolul 6. Taxe si impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamatie având ca obiect Campania poate fi adresata in scris la adresa sediului social al Organizatorului specificata in acest Regulament sau trimisa pe mail la evenimente@yellowstore.ro in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Articolul 9. Intreruperea campaniei promotionale

Art. 9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine, etc.).

Art. 9.2. In situatia in care Campania este intrerupta/ suspendata, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participantilor care au indeplinit conditiile Campaniei pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 10. Regulamentul campaniei promotionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit in magazinele Yellow Store si pe site-ul www.yellowstore.ro pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

Art. 10.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.

maxim 2 produse/comanda din fiecare produs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.