744x257jungle

Campania promotionala “Fii regele junglei urbane” este organizata de Philips Romania SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in str. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, prin intermediul agentiei SC FCB BUCHAREST SRL cu sediul in Str. Barbu Vacarescu, nr 137A, sector 2, Bucuresti. Organizatorul este inregistrat cu notificarea nr. 1720 la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii campaniei promotionale; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.philipsmen.ro si pe www.philips.ro

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Promotiei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. Modificarile produc efecte de la data publicarii lor pe site-urile www.philipsmen.ro si pe www.philips.ro. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Campania este organizata si se desfasoara incepand de la data de 4 iulie 2013 si se incheie la data de 31 august 2013, ora 24:00, pe site-ul www.philipsmen.ro.

SECTIUNEA 3. PRODUSE PARTICIPANTE

La aceasta campanie participa toate produsele de indepartare a parului pentru barbati, marca Philips, avand urmatoarele coduri de produs:

 • Aparate de barbierit electrice: AT890, AT750
 • Style shaver: QS6140
 • Aparat de ingrijire corporala: BG2036, BG2024
 • Masini de tuns parul do it yourself: QC5580, QC5570
 • Masini de tuns parul: QC5770, QC5390, QC5370, QC5360, QC5315, QC5130, QC5125, QC5120, QC5115, QC5105

Acestea vor fi numite in acest regulament “produse participante”.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La aceasta campanie promotionala pot participa persoane fizice, cu varsta de minim 16 ani impliniti pana la data inceperii campaniei, cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania sau cetateni straini cu domiciliu permanent sau temporar in Romania si inregistrati din punct de vedere fiscal, care accepta conditiile prezentului regulament.

Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii Organizatorului, ai Agentiei, si ai celorlalte societati comerciale implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor companiilor anterior mentionate.

In cazul in care castigatorul unuia din premii este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a se inscrie la aceasta campanie promotionala, participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

 1. Sa achizitioneze in timpul perioadei de desfasurare a campaniei promotionale, de pe teritoriul Romaniei, cel putin 1 (un) produs Philips participant la campania promotionala (vezi Sectiunea 3 a prezentului Regulament)
 2. Sa pastreze bonul fiscal/factura fiscala primit/a in urma achizitionarii unui produs / mai multor produse participant/e, astfel incat in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa poata confirma detinerea bonului fiscal /facturii fiscale respective.
 3. Sa acceseze site-ul www.philipsmen.ro, sectiunea HOME si sa se inscrie in Campanie, completand urmatoarele date:
  • nume*
  • prenume*
  • cod produs* (de ex: BG2036, BG2024, QC5580, QC5570)
  • numar de telefon mobil*
  • numar bon fiscal*
  • cod de siguranta* (va trebui introdus codul de siguranta afisat in dreptul campului cu acelasi nume din cadrul formularului de inscriere)
  • Acceptul din partea participantilor pentru a primi pe viitor informatii despre produsele sau promotiile Philips. Acest camp nu este obligatoriu, Organizatorul neconditionand inscrierea in campanie de bifarea acestui camp.

  Toate campurile marcate cu * sunt obligatoriu de completat.

 4. Dupa completarea tuturor campurilor de mai sus => click pe butonul “Trimite”
 5. Odata apasat butonul “Trimite”, participantul nu mai are posibilitatea de a-si schimba optiunile privind datele inscrise, astfel fiind inscris ca si participant in Campanie.

Inscrierea in campanie va fi insotita de afisarea pe pagina site-ului a unei confirmari a validitatii datelor sau afisarea unui mesaj care explica motivele pentru care datele nu sunt valide.

Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective. Pentru fiecare produs nou achizitionat, participantii trebuie sa completeze integral formularul de inscriere.

Fiecare produs Philips are un cod aferent (de exemplu ATXXX sau BGXXXX). Fiecare participant are dreptul de a se inscrie o singura data in Campanie. Inscrierea se realizeaza pe baza codului produsului achizitionat in perioada Campaniei, care confera participantului dreptul de a-l inscrie pe site-ul www.philipsmen.ro o singura data, impreuna cu numarul bonului fiscal ce atesta achizitionarea produsului respectiv. Pentru a putea fi validat, un castigator va trebui sa faca dovada achizitionarii pentru produsul cu care a fost declarat castigator.

Acordarea premiilor:

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor. (A se vedea SECTIUNEA 7 a prezentului Regulament)

SECTIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Premiile oferite in cadrul acestei campanii sunt:

Descriere premiu:

 • 1 scuter Vespa LVX – valoarea scuterului este de 11600 lei, TVA inclus
 • 15 casti Philips SHB7000/10 – valoarea unei perechi de casti este de 291.33 lei TVA inclus

Valoarea totala a premiilor este de 11891.33 lei, TVA inclus

Castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel.

Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.

Acordarea premiilor:

Premiile vor fi acordate prin intermediul unei trageri la sorti electronice ce va avea loc in data de 3 Septembrie 2013. La tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor, vor participa expeditorii tuturor inscrierilor valide receptionate in perioada 4 iulie 2013 – 31 august 2013, ora 24:00.

In cadrul tragerii se va extrage cate un castigator pentru fiecare premiu; ulterior extragerii castigatorilor se vor extrage si cate 2 (doua) rezerve pentru fiecare premiu pus la dispozitie, pentru cazurile in care vor fi castigatori care nu pot fi contactati/validati din motive independente de Organizator. Se va apela la rezerve, in ordinea extragerii lor, doar daca va fi cazul.

Tragerile la sorti se vor face aleatoriu, prin mijloace electronice, si vor avea loc in prezenta unui reprezentant al Organizatorului si al unui reprezentant al agentiei si vor fi atestate legal de catre un avocat prezent la locul extragerii.

In cazul in care numarul castigatorilor validati va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile ramase.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

Bonurile fiscale/Facturile fiscale in baza carora reprezentantii Organizatorului vor valida castigurile, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • Sa fie emis/a inainte de data inscrierii pe site sau in aceeasi zi cu inscrierea pe site (factura sau bonul fiscal nu trebuie sa aiba data emiterii dupa data de inscriere pe site)
 • Sa dovedeasca achizitia a minim unui produs participant in perioada campaniei; (A se vedea SECTIUNILE 2 si 3 din prezentul Regulament)
 • Sa fie lizibil si sa nu fie deteriorat.
 • Sa fie prezentat in original Organizatorului, conform mentiunilor de mai sus

Premiile vor fi livrate castigatorilor validati in maxim 30 zile calendaristice din data validarii premiului.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 9. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia nicuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor prezentului Concurs:

  • Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator.
  • Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi.

intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

 • Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in concurs din motive independente de Organizator.
 • Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta.
 • Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre useri, participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.
 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda si/sau de tentativa de frauda prevederilor prezentului regulament, a mecanismului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau a oricarei alte fapte si/sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.
 • Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
  • a. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Concurs;
  • b. Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon, bonurilor fiscale ce au fost inregistrate pe site pentru contactare, respectiv validare;

  Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra acestora nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

 • Dupa data limita de inscriere pe site (31 august 2013, ora 23.59), Organizatorul nu este responsabil pentru inscrierile in Concurs efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe website.

SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin inscrierea la campania “Fii regele junglei urbane”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

Prin participarea la campania promotionala, castigatorii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume si prenume, numarul de telefon, adresa de email, data si anul nasterii, in cazul participantilor si suplimentar serie si nr. act de identitate, CNP, semnatura in cazul castigatorului) sa fie prelucrate de compania Philips Romania SRL (operator de date înregistrat sub nr. 1720 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) in scopul derularii campaniei promotionale, pentru validarea castigatorilor si atribuirea premiilor, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la afisarea listei castigatorilor, respectiv: numele, prenumele si premiul castigat, pe site-ul www.philipsmen.ro, plata impozitului datorat).

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre Philips Romania SRL pe adresa str. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti, Organizatorul se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru 1 (una) solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001, precum si sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, la cererea ulterioara a acestuia. Tuturor participantilor la aceasta campanie promotionala le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei) garantate de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Organizatorul nu va utiliza pe viitor datele cu caracter personal ale participantilor inregistrati in aceasta Campanie, decat din partea participantilor care si-au exprimat consimtamantul in acest sens, prin bifarea casutei care reprezinta acordul participantilor pentru a primi pe viitor informatii cu privire la produsele si promotiile Philips Romania.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351Cod civil.. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul Oficial al campaniei promotionale se gaseste afisat pe site-urile www.philipsmen.ro si pe www.philips.ro si poate fi solicitat gratuit, in copie, de catre orice persoana interesata, prin cerere scrisa adresata catre Philips Romania SRL, cu sediul in str. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview, etaj 14, sector 2, 020331, Bucuresti.

Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentuluiRegulament.
Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.